କବିତା

ସତ-ମିଛ

Bishwajeeban Mishra's odia poem Sata Michha

ଚାରି କାନ୍ଧୁ ମଡ଼ା ଡାକେ “ରାମ ନାମ ସାର”
‎ହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୀ ଘରେ ପାଲଟିଛ ଜିଅନ୍ତା “ମୁର୍ଦ୍ଦାର”

ସତ-ମିଛ

“ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ…. “- ନିତିଦିନ ବୋଲ
ଛୁଇଁଦେଲି ବୋଲି…, ତୁମେ ମାରା ହୋଇଗଲ ?
‎କାହିଁ ଗଲା ତୁମର ସେହି “ବିବେକ-ଦର୍ପଣ”
‎ମାଜି ଦେଖ- “ଅଛୁଆଁ କିଏ ?” : “ମୁଁ ” ଅବା “ନାରାୟଣ” !
ଚାରି କାନ୍ଧୁ ମଡ଼ା ଡାକେ “ରାମ ନାମ ସାର”
‎ହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୀ ଘରେ ପାଲଟିଛ ଜିଅନ୍ତା “ମୁର୍ଦ୍ଦାର”
ଘଟେ ଘଟେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ବଳିତ ଦେବତ୍ୱର ଝୁଲ
‎ଖୋଲି ଦିଅ ହୃଦ-ଦ୍ୱାର, ଆଖି ତୁମ ଖୋଲ

‎ମିଛ କିଏ? ସତ କିଏ? ଦେଖ ଥରେ ଦେଖ
‎ଦେହ ଘରେ ଗାଇ ଉଠ ଆତ୍ମା-ଭାଗବତ
ଜାଗି ଉଠୁ ଦେବତ୍ୱର ସେହି ମହାଶିଖା
‎ଜଳି ଯାଉ ଭେଦ-ଭ୍ରାନ୍ତି-ଅଜ୍ଞାନର ଶାଖା
“ରାମ ନାମ ” ନୁହେଁ ଖାଲି ଚାରି କାନ୍ଧେ ସତ
ଅଖଣ୍ଡ ଅନାଦି “ରାମ” ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ
ମୁଁ ସତ
‎ତୁମେ ସତ
‎ମିଛ ଏ ଜଗତ…

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top