କବିତା

ସେଇ ଝିଅଟି

Odia Writer Anupam Behera

ଲାଜ ଲାଜ ତା’ର ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖି,
ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଗଲିପଡ଼ି ।
ଘନ ଘନ ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା,
ଯେମିତି ବତାସ ଝଡ଼ି ।।

ସେଇ ଝିଅଟି

କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ଝରୁଛି ଝରଣା,
ଝର ଝର ଝରେ ପାଣି ।
ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ପିଉଛି ଆଣି ମୁଁ,
ତଥାପି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁନି ।।

ଫିକା ଫିକା ଏଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ,
ଯେବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ।
ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ଝିଅ,
ଭୁଲିଗଲି ଦୁନିଆଁକୁ ।।

ଲାଜ ଲାଜ ତା’ର ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖି,
ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଗଲିପଡ଼ି ।
ଘନ ଘନ ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା,
ଯେମିତି ବତାସ ଝଡ଼ି ।।

ମନେ ମନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି,
ହେଲେ ଖୋଲୁ ନ ଥିଲା ମୋ’ ଓଠ ।
ବାର ବାର ସେ ଆସୁଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ,
ମୁଁ ଧରି ପାରୁନଥିଲି ତା’ ହାତ ।।

ଝିପି ଝିପି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ବରଷା,
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଥିଲି ଶୁଖିଲା ।
ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ମୋ ଆଖିରୁ,
ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ।।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top