କବିତା

ଶବ୍ଦ

Barun Kumar Das's odia poem Shabda

ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ
ପାଣି ପାଣିରେ
ସବୁକିଛି ଭିଜିଗଲା ପରେ ବି
ଭିଜେନା ତା’ର ଦେହ ।

ଶବ୍ଦ

ଖଇଫୁଟା ତାତିରେ
ଭାବନା ଭିତରେ
ତରଳୁଥାଏ
ଶବ୍ଦସବୁ ନିରନ୍ତର !
ମହକୁଥାଏ
ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ
ପାଣି ପାଣିରେ
ସବୁକିଛି ଭିଜିଗଲା ପରେ ବି
ଭିଜେନା ତା’ର ଦେହ ।

ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ
ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ।
ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହିମରେ
ଶବ୍ଦର ହାଡ଼ ସବୁ
ନିଟୋଳ ଥାଏ
ଆରାମରେ
କଡ଼ ଲେଉଟାଏ
ଗରମ କମ୍ୱଳ ତଳେ ।

ଛୁଇଁଯାଏ
ଫଗୁଣର ଫଗୁ
ଉଛୁଳି ପଡ଼େ
କୋଇଲିର ସ୍ୱର
ଦିଆନିଆ ଭିତରେ
ଖେଳୁଥାଏ ଖେଳ ।
କାରିଗରକୁ ଝୁରୁଥାଏ
ନିଜର କରିନେଇ
ସବୁଠି ସବୁଦିନ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top