କବିତା

ଶରତ ଆସିଲା

Bijan Ray's odia poem Sharata Aasilaa

ସଫା ଦିଶିଲାଣି ନଈ ନାଳ ପାଣି
ପୋହଳା ଚିତଳ ଚିତି ମାରିଲେଣି
ଉଡ଼ି ମାଛରଙ୍କା ଛପି ମାରେ ଡୁବ
ନୀଳକଇଁ ଦିଶେ ତୋରାରେ
ଶରତ ଆସିଲା ଧରାରେ ।

ଶରତ ଆସିଲା

ଧୂସର ଆକାଶ ଦିଶିଲାଣି ନୀଳ
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଭାସେ ମାଳ ମାଳ
ତାଳି ମାରି ମେଘ ଯାଅଇ ବରଷି
ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ ଖରାରେ
ଶରତ ଆସିଲା ଧରାରେ ।

ସଫା ଦିଶିଲାଣି ନଈ ନାଳ ପାଣି
ପୋହଳା ଚିତଳ ଚିତି ମାରିଲେଣି
ଉଡ଼ି ମାଛରଙ୍କା ଛପି ମାରେ ଡୁବ
ନୀଳକଇଁ ଦିଶେ ତୋରାରେ
ଶରତ ଆସିଲା ଧରାରେ ।

ହାର ଗଉରାର ରଙ୍ଗ ଝଲମଲ
ଫିକା ହଳଦିଆ ଦିଶେ ଜହ୍ନିଫୁଲ
ମାଡ଼ିଅଛି ପାଣିକଖାରୁ ଚାଳରେ
କାକୁଡ଼ିର ରଞ୍ଜା ଭରାରେ
ଶରତ ଆସିଲା ଧରାରେ ।

ସଞ୍ଜ ମହକଇ ଶେଫାଳୀର ବାସ
ରାତି ଆକାଶରେ ରୂପା ଜହ୍ନ ହସ
ବରଷେ ଜୋଛନା ବାହୁଙ୍ଗା ଫାଙ୍କରେ
ମିଟି ମିଟି କରେ ତାରାରେ
ଶରତ ଆସିଲା ଧରାରେ ।

କାଶତଣ୍ଡି କାଟେ ଧବଳ ଚଅଁର
ନଈ ଦୁଇ ପଠା ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର
ମାଆ ଆଗମନୀ ବାରତା ଦିଅଇ
ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ପରାରେ
ଶରତ ଆସିଲା ଧରାରେ ।

ବିଲ ବଣ ପାଟ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ
ଧରଣୀ ରାଣୀ ତ ହୋଇଲାଣି ସଜ
ସଙ୍ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଜଗତ ଜନନୀ
ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରାରେ
ଶରତ ଆସିଲା ଧରାରେ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top