କବିତା

ଶୀତ ଆସିଛି

Matrudatta Mohanty's odia poem Sheeta Aasichi

ଗାଁମୁଣ୍ଡ କଳ ଚେମେଣି ପରି
ଭସ୍ ଭସ୍ ବାହାରୁଛି ଧୂଆଁ
ବୋଧହୁଏ ଶୀତ ଆସିଛି ।

ଶୀତ ଆସିଛି

ଗୋବର ଲିପା ଧାନ ଖଳାରେ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ଖାଉଛି ବୁଢ଼ୀ,
ପାନଖିଆ ପାଟିରୁ
ଗାଁମୁଣ୍ଡ କଳ ଚେମେଣି ପରି
ଭସ୍ ଭସ୍ ବାହାରୁଛି ଧୂଆଁ
ବୋଧହୁଏ ଶୀତ ଆସିଛି ।

ମୁକ୍ତାପରି ଝରା କାକର
ଝଟକୁଛି ବେଣା ଅଗରେ
ବୁଢ଼ିଆଣୀର ମାୟାଜାଲରେ
ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କୁହୁଡ଼ି,
ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା ବାସ୍ନାରେ
ଫାଟୁଛି ମାଟିରୁ ଆକାଶ,
ଝମ୍ ଝମ୍ ଶବଦରେ
ଧାନ ଖେଳୁଛି ଦୋଳି
ଚଷାପୁଅ କାନ୍ଧରେ
ବୋଧହୁଏ ଶୀତ ଆସିଛି ।

ପୋଖରୀ ତୁଠରେ
କିଶୋରୀଙ୍କ କୋଳାହଳ
ପାଣିକୁ ଡର
ଦେହରେ ହଳଦୀ ଶୁଖୁଛି
ବୋଧହୁଏ ମୋ ଗାଁକୁ ଶୀତ ଆସିଛି !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top