କବିତା

ସ୍ମୃତି

Binayak Mishra's odia poem Smruti

କାହିଁ ଦୂରେ ଶୈଶବ ଅତୀତ,
ଧୂଳିଖେଳ ଶୃତି ଅତି ପ୍ରାୟ ବିତ୍ତ ।

ସ୍ମୃତି

ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତା ଅତୀତର କଥା
ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମାଏ ଭାବର କବିତା ।
କାହିଁ ଦୂରେ ଶୈଶବ ଅତୀତ,
ଧୂଳିଖେଳ ଶୃତି ଅତି ପ୍ରାୟ ବିତ୍ତ ।
ଭଲମନ୍ଦ ଘଟଣା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା,
ସ୍ମୃତି ଗନ୍ତା ଘରେ ଥୁଆ ଅତୀତର ବାର୍ତ୍ତା ।
ସ୍ମୃତି ବିନା ରୁଗ୍ଣ ହୁଏ ଅନୁଭୂତି
ମନ୍ଥର କରଇ ବିକାଶର ଗତି ।

ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା,
ସ୍ମୃତି ସ୍ଥିତି ବଳେ ସଫଳ ରଚନା ।
ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ
ସମ୍ଭବ ଜଗତେ ସ୍ମୃତି ହିଁ କାରଣ ।
କିନ୍ତୁ ବୟସ ଆଧିକ୍ୟ, ବିସ୍ମୃତି କାରଣ
ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନେ ଅତି ସାଧାରଣ
ଦିଅ ମା’ ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର
ପାଖେ ମୁହିଁ ଶୃତି ଶକ୍ତି, କରୁଣା ଅପାର ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top