କବିତା

ସ୍ୱାତୀ !

Satyananda Bhurni's odia poem Swaatee

ତମେ ମୋ କଳ୍ପନାର ଅନୁରକ୍ତ ସାଥି
ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଭିଳାଷିତ ଅତିଥି

ସ୍ୱାତୀ !

ସ୍ୱାତୀ
ତମେ ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି
ତମେ ମୋ କଳ୍ପନାର ଅନୁରକ୍ତ ସାଥି
ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଭିଳାଷିତ ଅତିଥି
ତମେ ମୋ ହୃଦୟର ଅନିତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି
ତମେ ମୋ ନିୟତିର ଅପ୍ରତିମ ପ୍ରାପ୍ତି !

ସ୍ୱାତୀ !
ତମେ ମୋ ପ୍ରଣୟର ଅଭୀଷ୍ଟ ପରିଣତି
ତମେ ମୋ ତୂଳୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କଳାକୃତି
ତମେ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଅଲୌକିକ ଦୀପ୍ତି
ତମେ ମୋ ପ୍ରଦୋଷର ଅତୁଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ କାନ୍ତି
ତମେ ମୋ କାହାଣୀର ଆଦି ଆଉ ଇତି !

ସ୍ୱାତୀ !
ତମେ ମୋ ପ୍ରୀତି ସାଗରେ ଅସୀମ ବ୍ୟାପ୍ତି
ତମେ ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀ
ତମେ ମୋ ଉଦାସୀନତାରେ ଉଲ୍ଲାସର ଗୀତି
ତମେ ମୋ ତପ୍ତ ବୈଶାଖରେ ବର୍ଷାଭିଜା ରାତି
ତମେ ମୋ ଆଖିରେ ଶିଷ୍ଟ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରତିକୃତି !

ସ୍ୱାତୀ !
ତମେ ମୋ ଅସ୍ଥିର ମନର ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିର୍ବୃତି
ତମେ ମୋ ଯୌବନର ନିତ୍ୟ କାମ୍ୟ ରତି
ତମେ ମୋ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି
ତମେ ମୋ କବିତାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଂକ୍ତି
ତମେ ମୋ କବିତ୍ୱର ଅପରାଜିତ କୀର୍ତ୍ତି !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top