କବିତା

ତିନୋଟି କବିତା

Odia Author Amitav Sahu

ଦେଖିନି କେଉଁଠି କେବେ ବି
ଜାଣିନି ରୂପ ରଙ୍ଗ, ଗଭୀରତା କେତେ ?
ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ
କାଳେ, କେଉଁ ଗଳି କନ୍ଦି ଦେଇ
ଆସିଯିବ କିଞ୍ଚିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବିତିଗଲାଣି ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନ !

ତିନୋଟି କବିତା

ଶାନ୍ତି;
ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପୃଥିବୀ, ବାରୁଦର ଦିଗ୍‌ବଳୟ
ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ବିଷମ ସାଗର
ହିଂସା ଓ ଉତ୍ତେଜନାର ଦଳଚକଟା ଜୀବନରେ-
ଖୋଜି ପାଏନା କେଉଁଠି ବି,
ତଥାପି, ମୋର ଏଇ ଅଭିଯାନ
ଏକ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ !

ସୁଖ;
ଦେଖିନି କେଉଁଠି କେବେ ବି
ଜାଣିନି ରୂପ ରଙ୍ଗ, ଗଭୀରତା କେତେ ?
ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ
କାଳେ, କେଉଁ ଗଳି କନ୍ଦି ଦେଇ
ଆସିଯିବ କିଞ୍ଚିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବିତିଗଲାଣି ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନ !

ଦୁଃଖ;
ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି, ପଛ ଛାଡ଼େନି
ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିଥାଏ
ଆଖେ ପାଖେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ
ଏବେ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ହାଡ଼, ଶିରା, ପ୍ରଶିରାରେ
ଗୋଳେଇ ତୋଳେଇ ହୋଇ
ଏକାନ୍ତ ନିଜର ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟାପଣେ,
ବଡ଼ ଜିଦ୍‌ଖୋର୍ !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top