କବିତା

ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା

Matrudatta Mohanty's odia poem Tumaku Apekshya

ଏବେ ତ ଅପେକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର
ଶେଷ କେବେ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ।

ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା

ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ
ଏ ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠରୀରେ
ଏକାନ୍ତରେ ମୁଁ ବସିଛି,
ଅନ୍ଧାରକୁ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ
ପୃଥିବୀ ଦେହରୁ ।

କେଉଁଆଡ଼େ କେତେ ଯେ ଦିପାଳୀ
କିନ୍ତୁ ମୋ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଛି ।

କିଏ କାହିଁକି ଜାଳିବ ଯେ
ପର ପାଇଁ ଦ୍ୱୀପଟିଏ,
ତୁମେ ଯେବେ ଆସିବ
ପାଦ ଚିପି ଚିପି ମୋ କୋଠରୀକୁ
ନିଜେ ଆଲୋକର ଶିଖାଟିଏ ହୋଇ
ମୋତେ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ।

ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାତ୍ର
ସାରା ରାତି ପଡ଼ି ରହିଛି,
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି
ଏମିତି ଏକା ଏକା ତୁମ ପାଇଁ,
ଏବେ ତ ଅପେକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର
ଶେଷ କେବେ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top