କବିତା

ତୁମେ ମୋ ଦେବତା, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ

Dr Satyanarayan Mishra's odia Poem Tume Mo Debataa Tume Mo Bishwaas

କୋଳାହଳରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ପରି
ମଠ ମନ୍ଦିର ଚଉହଦି ମାପୁ ମାପୁ ସରିଯାଇ ଥିବା ଜୀବନ ପରି
କାହା ପାଇଁ କ’ଣ ତୁମେ, ମୁଁ କୁହେ ତୁମେ ମୋ ଦେବତା, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ !

ତୁମେ ମୋ ଦେବତା, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ

ଅବିଶ୍ୱାସର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି
ବେଳେବେଳେ ଭସା ମେଘ ପରି ଆସୁଥିବା ଚେନାଏ ବିଶ୍ୱାସ
ତୁମେ, ତୁମେ ମୋର କାଠ ପଥରର ମୁଠାଏ ଆଶ୍ୱାସ ।

ଭାସି ଯାଉଥିବା ନଈ ସୁଅରେ ପଡ଼ି
କାଠକୁଟାର ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାରିହେବାର ପ୍ରୟାସ
କେତେବେଳେ କୂଳରେ ଲାଗିବି କି ନାହିଁର ଅବିଶ୍ୱାସ
ତୁମେ ମୋର ବାଲି ଦିଅଁ, ଶାଳଗ୍ରାମ, ଅବା ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ।

କଅଁଳି ନ ଥିବା ଡେଣାକୁ ସଜାଡ଼ି
ମାଆ ଥଣ୍ଟରୁ ଆହାର ଛାଡୁ ନ ଛାଡୁ
ସକାଳୁଆ ସୂରୁଜକୁ ଦେଖି ଆକାଶ ଲଙ୍ଘିବାର ମହାପ୍ରୟାସ
ତୁମେ ମୋର ଦୂର ଦିଗନ୍ତର ଅନନ୍ତ ଆକାଶ, ଅସୀମ ପ୍ରକାଶ ।

କୋଳାହଳରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ପରି
ମଠ ମନ୍ଦିର ଚଉହଦି ମାପୁ ମାପୁ ସରିଯାଇ ଥିବା ଜୀବନ ପରି
କାହା ପାଇଁ କ’ଣ ତୁମେ, ମୁଁ କୁହେ ତୁମେ ମୋ ଦେବତା, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ !

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top