ପ୍ରବନ୍ଧ

ଅଭେଦ ଦର୍ଶନମ୍ ଜ୍ଞାନଂ

Bishwajeeban Mishra's odia prose Abheda Darshanam Jnanam

ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଶୁଦ୍ରଟି ସ୍ୱତଃ ବୁଦ୍ଧ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯାଏ ! ଏଥି ପାଇଁ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ !

ଅଭେଦ ଦର୍ଶନମ୍ ଜ୍ଞାନଂ

” ଅଭେଦ ଦର୍ଶନମ୍ ଜ୍ଞାନଂ” *!

“Abheda Darshanam Jnanam”

“Experience of Oneness is True Wisdom”/

“Experience of unity / oneness in all is wisdom”/

“The cognition of everything as non-different from oneself is Jñāna (wisdom)”

ମଣିଷ-ମଣିଷ ଭିତରେ “ଭେଦ” ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ଧତ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ବେଦ ମ୍ଳେଛ ବା ଶୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଛି. ଆଉ ସବୁ ଘଟରେ “ଏକତ୍ୱ” ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସେହି ବିଶାଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଉଦାର ଚିତ୍ତ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୁଦ୍ଧ !

ଜନ୍ମରୁ ସଭିଏଁ ଶୁଦ୍ର । ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଶୁଦ୍ରଟି ସ୍ୱତଃ ବୁଦ୍ଧ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯାଏ ! ଏଥି ପାଇଁ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ !

ଦେଖ- “ଭେଦ-ବୁଦ୍ଧି” ରଖୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନମାନେ, କାନ୍ଧରେ ପଇତା (ଚାରି ବେଦର ସାମଗ୍ରିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୁତ୍ର ) ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ କିଭଳି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ !

ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମାଟି ତ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ।

ଉଠ ! ଆଖିଖୋଲ ! ଦେଖ !

ନିଜ ପ୍ରତିମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଭଳି ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭଳି ମ୍ଳେଛମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି-

“ମୁଁ (ପରମାତ୍ମା) ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଶକ୍ତି, ହାତ ନ ଥାଇ ବି ସବୁ ହାତରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଡ ନ ଥାଇ ବି ସବୁ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି । କାନ ନ ଥାଇ ବି ସବୁ କାନରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି । ଆଖି ନ ଥାଇ ବି ସବୁ ସବୁ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ! ମୁଁ ଅତ୍ର, ତତ୍ର, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ! କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିମ୍ପୁଡି,ଗାଈ,ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁର,ଚୁନା ମାଛ, ତିମି ମାଛ, କଙ୍କଡା, ଅକ୍ଟୋପସ, ହାତୀ, ମଣିଷ, ଗଛପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ-ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ !

ମୁଁ ସବୁ ଘଟରେ ବିରାଜମାନ, ମୁଁ ସବୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସବୁ କାନରେ ଶୁଣୁଛି – ଯଦି ତୁମେ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ ଭେଦ-ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତ ବା କିପରି ? ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି ପ୍ରତି ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତ ବା କିପରି ? ତାକୁ ନିନ୍ଦା,ଗାଳି, ଅପମାନ,କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତ ବା କିପରି ? ଚୋରି, ହତ୍ୟା, ରାହାଜାନି, ଧର୍ଷଣ କରନ୍ତ ବା କିପରି ? ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜାତି,ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, କୁଳ ନାହିଁ, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗିଆ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ କାହା ବେକରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, କୁଳ, ଗୋତ୍ର, ସାଙ୍ଗିଆର ନାମପଟି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ? ”

(ଗୁଣୋଲ୍ଳେଖ (Citation): *!ମୈତ୍ରେୟ ଉପନିଷଦ,୨/୨, ସାମବେଦ, *~୪-୬, କେନ ଉପନିଷଦ, ସାମବେଦ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ, ଆଦି ଶଙ୍କର , ^୧୪୧-୧୪୨, ଅତ୍ରେୟ ସ୍ମୃତି ,ବହି ସଂଖ୍ୟା ୫, ଋଗବେଦ )

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top