ପ୍ରବନ୍ଧ

ସାଲବେଗର କି ଜାତି ?

Bishwajeeban Mishra's odia prose Saalabegara Ki Jaati ?

ଦେବାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସାଲବେଗଟିର ଜାତି ଧର୍ମ,ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥାନ, କୁଳ, ଗୋତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା ?

ସାଲବେଗର କି ଜାତି ?

ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ! ମଣିଷ-ମଣିଷ ଭିତରେ ବାଛ-ବିଚାର କରି ଆଚାର,ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୈଷମ୍ୟ ଭାବର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଅମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ “ମୁଖପାତ୍ର” ବୋଲାଉଛନ୍ତି ! ଯଦି ତୁମେ ଦେବାଳୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୀତିମତ ଉତ୍ପାତ କରି ପାରୁଛ ! ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁଛ !, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଦେବାଳୟ ବାହାରେ ଧାଡିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଟି କଣ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ପାରିବ ନାହଁ ? ତାକୁ ଏଥିରୁ ବାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା ? ଦେବାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସାଲବେଗଟିର ଜାତି ଧର୍ମ,ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥାନ, କୁଳ, ଗୋତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା ? ସାଲବେଗଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ତା’ର ଜାତି ଧର୍ମ,ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥାନ, କୁଳ, ଗୋତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ? ନା ​​ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଜାତି ଧର୍ମ,ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥାନ, କୁଳ, ଗୋତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ ?

(ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି – କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର କୂଅ ବେଙ୍ଗଟି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ବୁଲି ଆସିଥିବା ବେଙ୍ଗଟିକୁ କହୁଛି, “ତୁ ବେଙ୍ଗ ନୁହଁ ! ତୁ କୂଅରେ ପଶି ପହଁରି ପାରିବୁନି ! ତେଣୁ ତୁ କେବଳ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ପହଁରିବାର ଦେଖେ !”)

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top