ଅରମାନ ଓଝା

ଅରମାନ ଓଝା

ମୁଁ ଅରମାନ ଓଝା , Bsc second year botany, ପତିତପାବନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ଲେଖିବା ମୋର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ ମାନିନେଇଛି। ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରତିଲିପି ଦ୍ଵାରା ସମାଜରେ ବିତରଣ କରେ । ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ସବୁ ଭିତରୁ "ରୋହିଣୀ, ଏକ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ", "ଶାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାଥୀ" ଅନ୍ୟତମ ।

Posts By ଅରମାନ ଓଝା

To Top