ଡାଃ. ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

ଡାଃ. ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

ଜନ୍ମ-ତା୨୩ଜୁନ୍୧୯୭୫ । ମାତା-୰ସତ୍ୟଭାମା ସାମନ୍ତରାୟ, ପିତା-୰ଦୟାନିଧି ସାମନ୍ତରାୟ । ଠିକଣା-ଦିସା ଆୟୁର୍ବେଦ ଭବନ, ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ।

Posts By ଡାଃ. ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

To Top