ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି

ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି

ପିଲା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଶିକ୍ଷକତା କରି ଲେଖନୀରୁ ନିସୃତ ହୁଏ ଯେଉଁ ଭାବନା ଓ ଚେତନା ଯାହା ଝରକଲମ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ । ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭାବନାକୁ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ ।

Posts By ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି

To Top