ଡ଼ଃ ମୌସୁମୀ ପରିଡ଼ା

ଡ଼ଃ ମୌସୁମୀ ପରିଡ଼ା

ବୃତ୍ତି- ଅଧ୍ୟାପିକା, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ । ସ୍ୱାମୀ- ଡାକ୍ତର ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ପିତା- ଡାକ୍ତର ସର୍ବେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ରୁଚ଼ି- ଲେଖାଲେଖି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ।

Posts By ଡ଼ଃ ମୌସୁମୀ ପରିଡ଼ା

To Top