ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା

ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସହଜ ସରଳ ଚଳନୀକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିଜ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଶଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ "ଚିତ୍ରଘର"ରେ "ଚିତ୍ରକାର" କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ପରିସ୍ଫୁଟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି କବିତାରେ କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସଂସାରୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ - ଘରବସାରେ ମଗ୍ନା ଯେବେ । ସଂସାରୀ ପ୍ରବା କେଉଁ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧିବ ?/ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ୍ର କଂକ୍ରୀଟ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ । ନା' ଚିତ୍ରଘରେ ?/ ନା' ମୂଳଦୁଆ ନଥିବା ଶୂନ୍ୟ ଭୂଗୋଳରେ ।

Posts By ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା

To Top