ଡ଼ଃ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଡ଼ଃ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଜନ୍ମ- ୨୦.୩.୧୯୭୪, କଟକ । ଠିକଣା- ମୁଁ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ( ମେଡ଼ିସିନ୍)ରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ୍ ଭାବରେ ଜେ. ଏନ୍. ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ୍ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବର୍ଧା)ରେ ଅଧିଷ୍ଠୀତ ।

Posts By ଡ଼ଃ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

To Top