କବିତା

ହୁଏତ କେବେ କୋଉଠି

Odia Author Subrat Kumar Nayak

ଏବେ ହୁଏତ ଦେଖା ହେଇପାରେ
କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥିବାର
ହେଲେ ଆଉ ନଥିବ ଆଲିଙ୍ଗନର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା

ହୁଏତ କେବେ କୋଉଠି

ଏଇ କିଛିଦିନ ହେଲା ତୁମେ ତ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା
ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ତରାଳେ ନୂତନତା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନର
ହୁଏତ ତୁମ ପାଇଁ ଅବୁଝା
ତୁମେ ଅସ୍ତସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଳିମା ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦ୍ୱିପ୍ରହର. . .
ଏବେ ହୁଏତ ଦେଖା ହେଇପାରେ
କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥିବାର
ହେଲେ ଆଉ ନଥିବ ଆଲିଙ୍ଗନର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା
ନଥିବ ଆବଶ୍ୟକତା ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବାର. . .
ଆଉ କ’ଣ ସେ ହସ ଅଛି ଯେ
ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି ହେବ ପ୍ରଗଳ୍‌ଭ
ନା ଶୁଣେଇ ପାରିବି ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖା କବିତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା
ପଚାରି ଦେଇପାରେ କେମିତି ଅଛ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ
ନୂଆ ନୂଆ ମିଛ ବାହାନା. . . ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top