କବିତା

ପରିଚୟ

Minati Pradhan's odia poem Parichaya

ତାର ସାକ୍ଷୀ
ଆକାଶ, ବାଦଲ
ମେଘ, ପବନ ଓ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ।

ପରିଚୟ

ମୋ ପରିଚୟ,
ନିଜେ କେବେଠୁ ଖୋଜୁଛି
ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ।

ଜାଣିଛ କି ତୁମେ ?
ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି
ଥକି ପଡିଲିଣି ।

ତାର ସାକ୍ଷୀ
ଆକାଶ, ବାଦଲ
ମେଘ, ପବନ ଓ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ।

ସାଗର, ନଦୀ, ପାହାଡ
ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି
ମୋ ର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରା ଆଖି ।

ସାଥି ହୋଇ ପାରିନି
ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହ
ନୀରବ ଆଖିରେ ଖେଳେ
ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପରିଚୟ ।

ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଥିବା
ଆଖି ବି ତରାଟି ଚାହାନ୍ତି
କିଏ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ
ବି ଥକୁ ନାହାନ୍ତି ।

ତଥାପି ଲୁପ୍ତ ପରିଚୟ ମୋର
ନିଶବ୍ଦରେ କହେ
ସବୁ ସମୀକରଣ
ସମାଧାନ ଅନ୍ତରରେ ଥାଏ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top