କବିତା

ପ୍ରେୟସୀ

Sudipta Pani's odia poem Preyasi

ଟ୍ରାଫିକ୍‌ର ନାଲି, ସବୁଜ ଓ କମଳା ସଙ୍କେତ ଭିତରୁ
ଖୋଜୁଥିଲି ତୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ।

ପ୍ରେୟସୀ

ବଡ଼ ସହରର ରାସ୍ତା ଉପରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ
ଦୌଡୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ମଲାଟରୁ
ଟ୍ରାଫିକ୍‌ର ନାଲି, ସବୁଜ ଓ କମଳା ସଙ୍କେତ ଭିତରୁ
ଖୋଜୁଥିଲି ତୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ।

ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀରେ, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଭିତରେ
ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ତଳେ
ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ହର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଖୋଜୁଥିଲି ତୋର ମିଠା ସ୍ୱର।

ଖରାଦିନିଆ ତାତିରେ
ଲାଇନ୍ ନ ଥିବା କୋଠରୀର ଦର ଆଉଜା କବାଟ ଫାଙ୍କରେ
ଦେହକୁ ଛୁଁଥିବା ମଳୟର ପ୍ରେମରେ
ଖୋଜୁଥିଲି ତୋ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top