କବିତା

ସ୍ୱିକାରୋକ୍ତି

Swikarokti an odia poem by Nrushingha Tarai

ପ୍ରିୟା ମୋ କବିତା
ପାଥେୟତା ମାଟି ଓ ମଣିଷ
ସତ୍ୟ ସାଧନାର ପଥେ
ସମୟ ତା ସାଥୀ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା’ର ଇତିହୀନ ଯାତ୍ରା ।

ସ୍ୱିକାରୋକ୍ତି

ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର
କବିତା ମୋ ପ୍ରେମ ପତ୍ର
ସଦ୍ୟ ସକାଳର ।

ପ୍ରିୟା ମୋ କବିତା
ପାଥେୟତା ମାଟି ଓ ମଣିଷ
ସତ୍ୟ ସାଧନାର ପଥେ
ସମୟ ତା ସାଥୀ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା’ର ଇତିହୀନ ଯାତ୍ରା ।

ପ୍ରିୟାର ସୋହାଗୀ
ଖୋଜି ଆଣି ତାକୁ ଦେବି
ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସୁନାର ଚନ୍ଦ୍ରମା
ହଜିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତି
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ।

ସମୟକୁ ଦେବି ସମ୍ଭାବନା
ମାଟିକୁ ମହତ୍ୱ
ସକଳ ମୁହଁରେ ହସ
ହସରେ ଉଠିବ ମାତି
ଏ ସାରା ଜଗତ ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top