ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ (ଜୀବନ)

ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ (ଜୀବନ)

ମଋଆ, ସମଣା, କେନ୍ଦୁଝର । ହେ ବନ୍ଧୁ . . . ମରଣ ନଈର ଏ ପାଖରେ ରହି, ଜୀବନ ଜୁଇରେ ନିଜକୁ ଜଳାଇ ଯାହାତ ପାଇଛି . . . ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାମେ ତାହା ବର୍ବରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ପଥ ଅନ୍ଧାର ତଳେ ଲାଲ୍ ଆଲୁଅର ବାଟ . . . . ।

Posts By ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ (ଜୀବନ)

To Top