ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର

ମନନଶୀଳ ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ମାର୍ମିକ ଅନୁବାଦକ ଲେଖକ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ମଧ୍ୟ । "ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଗରିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ" ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗକାରଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗପଗୁଡ଼ିକର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଶାଣିତ ଶ୍ଳେଷ ସହିତ ଚାପା ହସର ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାଏ ।

Posts By ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର

To Top