ଲିପିକା ମହାପାତ୍ର

ଲିପିକା ମହାପାତ୍ର

ହେଓ୍ୱାର୍ଡ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ । ସମାଜରେ ଏବଂ ଆମ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ, ଭେଟୁଥିବା ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପଦେବାପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଉକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ।

Posts By ଲିପିକା ମହାପାତ୍ର

To Top