ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ

ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ

ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦୃପ ସହିତ ସମ୍ୱେଦନଶୀଳତା, ଉଦରତା, ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି । ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନାଇବାରେ, ଘଟଣାକୁ ବୁଝି ବୁଝାଇବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନିବିଡ଼ତା ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଜୀବନର ଆସକ୍ତ ଓ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ନୂତନ ଧାରାରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ରସାଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି । ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାବ ଓ ଭାଷାରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲାଗି ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ, ଯାହା ଲକ୍ଷଣୀୟ ।

Posts By ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ

To Top