ସବିତା ବିଶ୍ୱାଳ

ସବିତା ବିଶ୍ୱାଳ

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ , ମାର୍ଶାଘାଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷିୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖିବା ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରିକରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁ ନେଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ।

Posts By ସବିତା ବିଶ୍ୱାଳ

To Top