ଡ଼ଃ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ

ଡ଼ଃ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ

Dr. Archana Nayak, Abhipsa, 102, Saheednagar,Bhubaneswar-751007, Odisha. ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ । ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଗୀତି କବିତା ଓ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳିତ । ଜଣେ ମନନଶୀଳ ଲେଖିକା ଭାବରେ ନିଜ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସେ ବେଶ୍ ପାରଦର୍ଶୀ ।

Posts By ଡ଼ଃ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ

To Top