ଡ଼ାଃ ମାନା ମହାପାତ୍ର

ଡ଼ାଃ ମାନା ମହାପାତ୍ର

ଡ଼ାଃ ମାନା ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଗବେଷକ । ଗବେଷଣା ଛଡା ସେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଏବଂ ଗଳ୍ପଲେଖିବାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି । ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ସେ କବିତା ବା ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଚଁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରନ୍ତି । ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ସହିତ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବାସକରନ୍ତି ।

Posts By ଡ଼ାଃ ମାନା ମହାପାତ୍ର

To Top