ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ବିନ୍ଧାଣୀ

ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ବିନ୍ଧାଣୀ

ଠିକଣା - କ୍ୱା.ନଂ- ଜି.ସି-୧, ମଧୁବନ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ । ଅଧୁନା ଡି.ଆର୍.ଡି.ଏ ଜଗତ୍‌ସିଂହପୁରଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପ୍ରଶାସନ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ନିଶା - ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖିବା । ପେଷା - ସରକାରୀ ଚାକିରୀ । ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ - ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁଃଖ (ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ), ଛାଇ ସେପାରି (ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ), ସରୀନ (ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ-ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ), ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ (କବିତା ସଂକଳନ), ଝୁମୁରୁଝାଇଁ (ଶିଶୁଗପ ସଂକଳନ), ମିତ (ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନ) ।

Posts By ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ବିନ୍ଧାଣୀ

To Top