ଡ଼ାଃ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାମନ୍ତରାୟ

ଡ଼ାଃ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାମନ୍ତରାୟ

୧୯୪୭ ରେ ଜନ୍ମ । ୧୯୭୩ ମସିହାଠାରୁ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ କରି ସମାଜରେ ସଚେତନା ତଥା ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ହିଁ ଲେଖକଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ।

Posts By ଡ଼ାଃ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାମନ୍ତରାୟ

To Top