କବିତା

ଭୋକର ମାନଚିତ୍ର

Surendra Kumar Behera's odia poem Bhokara Maanachitra

ଆଉ କେତେ ଦିନ , ତା’ର ସରଳତା,
ନିରୀହତା ଆଉ ଦୀନତାର
ଭିଟାମାଟି ପରେ ଅହରହ କାଟି ଚାଲୁଥିବ
ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ନକ୍ସା ;

ଭୋକର ମାନଚିତ୍ର

ଜୀବନର ଭୂଗୋଳରେ
ଭୋକର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କି
ଶୋଷଣ, କଷଣ ଆଉ ମାରଣର
ମହାକର୍ଷଣ ବଳେ, କେତେଦିନ ?
ଘୂରିବୁଲୁଥିବ ଭିନ୍ନ ଏକ
ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ !

ଆଉ କେତେଦିନ ?? ତା’ର …
ଶ୍ୟାମଳ ହୃଦୟର ଶିରା, ଧମନୀରେ
ଟାଣି ଚାଲୁଥିବ ଖଟିଖିଆ, ଦିନମଜୁରିଆ
ଆଉ ସର୍ବହରା ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା !!

ଆଉ କେତେ ଦିନ , ତା’ର ସରଳତା,
ନିରୀହତା ଆଉ ଦୀନତାର
ଭିଟାମାଟି ପରେ ଅହରହ କାଟି ଚାଲୁଥିବ
ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ନକ୍ସା ;

ଆଉ କେତେ ଦିନ?
ଏ ଭିନ୍ନ ପୃଥ୍ୱୀର ନିରୁତା ମନରେ
ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଆଉ
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲାଲ୍‌ ରକ୍ତରେ
ରଞ୍ଜିତ କରି ଚାଲୁଥିବ ସବୁ …
ଭେଦ ଭାବର ଅକ୍ଷାଂଶ-ଦ୍ରାଘିମା !

ଆଉ କେତେ ଦିନ ?
ତା’ର ଲୁହ ଲହୁକୁ ନିଗାଡ଼ି
ପ୍ରଗତିର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଢ଼ି ଚାଲୁଥିବ ;
ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥର ଇପ୍‌ସୀତ ଇମାରତ
ଆଉ କେତେ ଦିନ ? କେତେ ଦିନ …??

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top