କବିତା

ଯଦି

Gupteshwar Nanda's odia poem Jadi

ଯଦି ଋତୁ ବଦଳିଲା ପରି
ଜୀବନଟା ବଦଳୁଥାନ୍ତା
ତେବେ ବୋଧେ କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି
ଟିକେ କମି ଯାଆନ୍ତା ।

ଯଦି

ଯଦି ଋତୁ ବଦଳିଲା ପରି
ଜୀବନଟା ବଦଳୁଥାନ୍ତା
ତେବେ ବୋଧେ କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି
ଟିକେ କମି ଯାଆନ୍ତା ।

ଯଦି ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା
ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତା
ତେବେ ବୋଧେ ମଣିଷକୁ
ଶାନ୍ତିରେ ନିଦଟେ ହୁଅନ୍ତା ।

ଯଦି ବସନ୍ତରେ ପତ୍ର ଝଡିଲା ପରି
ମଣିଷର ବୟସ ନ ଝଡ଼ନ୍ତା
ତେବେ ବୋଧେ ଜିଇଁ ରହିବାର
ଆଶା ବି ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତା ।

ଯଦି କଳା ମେଘର ମାଳା
ଆକାଶ ଦେହରେ ନ ଥାନ୍ତା
ତେବେ ବୋଧେ ଚେହେରାଟା
ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥାନ୍ତା ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top