କବିତା

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

Matrudatta Mohanty's odia poem Pratishruti

ସଞ୍ଜବତୀ ଜଳେ ଜଳି ଲିଭିଯାଏ
ରାତି ଆସେ ନଇଁ ନଇଁ
ମୋ ଛାତି ଥରେ ତମେ ନ ଆସିଲେ
ମୋ ଅଡୁଆ ଶେଯରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ।

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ମୋ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ
ତତଲା ପାଣିରେ
ତମ ମୁହଁ ଦିଶେ ଖରାବେଳେ,
ଗୋଧୂଳି ଉଡ଼ିଗଲେ
ନୀଡ଼କୁ ପକ୍ଷୀ ବାହୁଡ଼ିଲେ
ତୁମେ ମନେପଡ଼ ବେଳ ଅବେଳରେ,
ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ
ମୁଁ ଚଉଁରା ମୂଳରେ ।

ସଞ୍ଜବତୀ ଜଳେ ଜଳି ଲିଭିଯାଏ
ରାତି ଆସେ ନଇଁ ନଇଁ
ମୋ ଛାତି ଥରେ ତମେ ନ ଆସିଲେ
ମୋ ଅଡୁଆ ଶେଯରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ।

ଧେତ୍‌
ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର,
ବାଡ଼ି ପଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ
ମା’ କାହାଣୀର ଭୂତପରି
ନିହାତି ବେକାର,
ଏକେ କୁହ କାଲି ଆସିବ କି ନା ?

ତୁମର ଟିକିଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ମୋ ପାଇଁ ମଧୁର ଜହର ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top