କବିତା

ଆସଟିକେ ଭାବିବା

B Prakash Chandra Patra's Odia Poem AASA TIKE BHAABIBAA

ତେଣୁ ..
ଆସଟିକେ ଭାବିବା
ପ୍ରେମ କରିବା କି ନାହିଁ ।

ଆସଟିକେ ଭାବିବା

ପ୍ରେମ କରିବା କି ନାହିଁ
ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା…
ପବନରେ ଉଡିବା
ପାଣିରେ ବୁଡିବା
ନିଆଁରେ ପୋଡିବା
ଆକାଶେ ଲୁଚିବା
ମାଟିରେ ମିଶିବା ।

ଆସ ଟିକେ ଭାବିବା
ପ୍ରେମ କରିବା କି ନାହିଁ….
ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା..
ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିବା
ଝରଣା ପରି ଝରିବା
କୋଇଲି ଭଳି ରାବିବା
ଆଉ ବସନ୍ତ ପରି ରଙ୍ଗିନ୍ ହେବା ।

ଆସ ଟିକେ ଭାବିବା
ପ୍ରେମ କରିବା କି ନାହିଁ….
ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା..
ଗୁଳି ହୋଇ ଫୁଟିବାନି
ବୋମାହୋଇ ଫାଟିବାନି
ରକ୍ତ ହୋଇ ଝରିବାନି
ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ମଣିଷ ଭିତରେ
ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାନି ।

ଆସ ଟିକେ ଭାବିବା
ପ୍ରେମ କରିବା କି ନାହିଁ….
ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା
ପଳାସ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବା
କଦମ୍ବ ଫୁଲରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା
ନିରୋଳା ଚମ୍ପାକୁ ଆପଣେଇବା,
ସେ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ
ନିଆଳୀ, ମାଳତି, ଟଗର
ଫୁଲକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ।

ଆସ ଟିକେ ଭାବିବା
ପ୍ରେମ କରିବା କି ନାହିଁ….
ପ୍ରେମ ମାନେତ..
ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ
ଯାହା ଝରିପଡେ
ବାମ ଅଳୀନ୍ଦ ଆଉ
ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ।
ଶବ୍ଦ ହୋଇ ବହିଯାଏ
ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ
ଜନ୍ମ ନିଏ ନୈଶର୍ଗୀକ ଭାବ
ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରିର ନିଆରା ପୁଲକ ।

ତେଣୁ ..
ଆସଟିକେ ଭାବିବା
ପ୍ରେମ କରିବା କି ନାହିଁ ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top