କବିତା

କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା

Rukeya Jabeen's odia poem Kumbhira Kaandanaa

ନ ହେଲେ,
ବାକି ସାରା ଦୁନିଆଟା ପାଇଁ,
ବେଦନାର ତୀବ୍ରତା ଯେ ଗୋଟେ
ମନ୍ଦ ମନୋବୃତ୍ତି ବାହାନା ,
ଦର୍ଜ ଜର୍ଜରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରଟା ତଦନୁରୂପ ଛଳନା ,
ସବୁକିଛି କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ।

କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା

ଖୁବ ନିଷ୍ଠୁର ଏଇ ବ୍ୟଥାଟା ,
ନା ଜୀବନ ନିଏ , ନା ଜିଇଁବାକୁ ଦିଏ,
ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରି ଆମ୍ପୁଡ଼େ, କାମୁଡ଼େ ,
ଅତୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସାଜି ଦିବାନିଶି କେଞ୍ଚେ
ତା’ ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହାରଟା ଯେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର
ତଥା ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଚିତ୍କାର କରେ,
କିନ୍ତୁ ଭାଷା ତାର ଅବୁଝା, ଅଶୁଣା ।

ଏ ପୀଡ଼ାର ପରିଭାଷା ବୁଝେ,
ସେଇ ନିରୀହ ନିରୁପାୟ ପୀଡ଼କ,
ଯିଏ ତା’କୁ ଅନର୍ଗଳ ଗିଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ,
ଅବା ସେଇ ସଦ୍ୟ ହୃଦୟ,
ଯିଏ ଅବାକ୍ୟରେ ସବୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ,
ଯାହାର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ର,
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଉତ୍‌କ୍ଷିପ୍ତ ବିଭୀଷିକା ମାନଙ୍କୁ,
ଶୀତଳ କରି ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ।

ନ ହେଲେ,
ବାକି ସାରା ଦୁନିଆଟା ପାଇଁ,
ବେଦନାର ତୀବ୍ରତା ଯେ ଗୋଟେ
ମନ୍ଦ ମନୋବୃତ୍ତି ବାହାନା ,
ଦର୍ଜ ଜର୍ଜରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରଟା ତଦନୁରୂପ ଛଳନା ,
ସବୁକିଛି କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top