କବିତା

ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ କମ୍

Pratap Chandra Rout

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁଣି ଶିଶୁକଥା ।
ଡି ଢାଉଁ ଢାଉଁ ବାଜା ବଜାଇ, ଜଗାଏ ଆମକୁ କାନ ଫଟାଇ ।

ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ କମ୍

ଆମରି ପାଇଁ ସେ ପତ୍ରିକା ଏକ, ଆଗ୍ରହେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏକରୁ ଅନେକ ।
ମେଡ଼ିଆ ଜଗତେ ଉଡ଼ାଏ ବାନା, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ।
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁଣି ଶିଶୁକଥା ।
ଡି ଢାଉଁ ଢାଉଁ ବାଜା ବଜାଇ, ଜଗାଏ ଆମକୁ କାନ ଫଟାଇ ।
ଆମରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ପରିଚୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ।
ଡର ନାହିଁ ତା’ର କାହାକୁ କେବେ, ଜଗା ବଳିଆ ଯେ ତା ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ।
ଟଙ୍କା ପଇସାର ଏ ସାରା ଜଗତ, ହେଲେ ଇଏ ଚାହେଁ କଲମ ହାତ ।
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟ ଏହାକୁ ଲୋଡ଼ା,ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ରାଉଜର ଇଏତ ଘୋଡ଼ା ।
ମନେ ରଖିଥିବା ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଆମରି ଦ୍ୱାରା ଏ ଆମରି ପାଇଁ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top