କବିତା

ବାରେ ତୁ ପଛକୁ ଫେର

Bibhuprasad Parida's odia poem Baaree Tu Pachaku Pher

କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କାହାର
ବ୍ୟସ୍ତ ସଭିଏଁ ମୋତେ ମାରିବାରେ
ମୁଁ କରିଛି କି ଅପକାର
ବାରେ ତୁ ପଛକୁ ଫେର

ବାରେ ତୁ ପଛକୁ ଫେର

ହେ ସମୟ
ବାରେ ତୁ ପଛକୁ ଫେର
ଏ ଗର୍ଭ ବନ୍ଧନରୁ ଯିବି ବାହାର
ମୁଁ ଜନମ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ଗଲି ମରଣ ଫାଶରେ ପଡ଼ି
କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶିଖିବା ଆଗରୁ
ମରଣ କରଇ ରଡ଼ି ।।

କହ ଏ କି ଅବିଚାର ଖେଳ
ବାରେ ତୁ ପଛକୁ ଫେର ।।

କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କାହାର
ବ୍ୟସ୍ତ ସଭିଏଁ ମୋତେ ମାରିବାରେ
ମୁଁ କରିଛି କି ଅପକାର
ବାରେ ତୁ ପଛକୁ ଫେର ।।

ଜଠରୁ ବାହାରି ଯିବି ତାର ପାଶେ
ପଠାଇ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଜୀବନର ଆସେ
ଏକି ଖେଳ ଥିଲା ତାର ?

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top