କବିତା

ଦିନଲିପି

Baruna Kumar Das's odia poem Dinalipi

ସାପ ବନି ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତା
ଉପହାରରେ ଦେବାଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଧୂଆଁର ମାରଣ ବିଷ ।

ଦିନଲିପି

ନିରୁତା ସତ୍ୟର ପୋଷ୍ଟ ମୋର୍ଟମ
ସକାଳର ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ,
ଦାବାନଳ ଭିତରେ ପନିପରିବା
ଚୌକିଦାର ଆତଙ୍କ
ସବୁ ସଜ ଉପାଦାନ ଶିରାରେ ସାଇତା
ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷର ମନ୍ଥର ବିଷ ।
ସାପ ବନି ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତା
ଉପହାରରେ ଦେବାଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଧୂଆଁର ମାରଣ ବିଷ ।

ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ସଦା ବିରାଜିତ
ଗରିବୀ ଆଉ ଅଭାବ ରାଜନୀତିର ଟ୍ରାମ୍ପ କାର୍ଡ
କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ଠକିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ସ୍ମାର୍ଟ ଜୀବନର କଡେ କଡେ ।
ଆଦର୍ଶ, ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ମଣିଷପଣ
ବାଟ ବଣା ଅନ୍ଧାର କଣା,
ଚଉଡ଼ା ରାତି ପାଇଁ
ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ
ଝର୍କା ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ଯାଏ ନିଦ
ପ୍ରତିଟି ରାତିରେ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top