କବିତା

ଜୀବନ

ଜୀବନ- ବ୍ୟଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ
ବେଦନାର ଭିନ୍ନ ଆସ୍ୱାଦନ
ବନ୍ଧନର ବିରାଟ ସପନ
ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ

ଜୀବନ

ଜୀବନ- ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହାର ନାମ
ଜଞ୍ଜିରରେ ଆବଦ୍ଧ ଯିଏ, ସିଏ ପୁଣି
ଯାଦୁରେ ତା’ର ବାନ୍ଧି ରଖେ ଦୁନିଆଁକୁ
ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁଯାଏ
ଜୀଇଁବାର ସପନ ଦେଖାଇ ।

ଜୀବନ- ବ୍ୟଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ
ବେଦନାର ଭିନ୍ନ ଆସ୍ୱାଦନ
ବନ୍ଧନର ବିରାଟ ସପନ
ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ
ବ୍ୟାକୁଳିତ କରେ ବା କିପରି ଏ
ବିରାଟ ପୃଥିବୀକୁ. . .
ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ।

ଜୀବନ- ନୂତନତାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଯହିଁ
ନିର୍ଜନତାର ରୂପରେଖ ତହିଁ
ନିଖୋଜ ହୁଏ ଯହିଁ ଆଶାର ପରିଧି
ନିର୍ଗତ କେମିତି ହୁଏ ତହିଁରୁ
ନିଷ୍ଠାର ଗଭୀରତା !
ନୀରବତାର ଦ୍ୱାରଦେଶ ଭାଙ୍ଗି
ନବୀନ ଆଲୋକର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ?

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top