କବିତା

ପଦଟିଏ କଥା

Minakshi debi's odia poem Padatie Kathaa

ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲିଯାଇପାରେ କେହି
ଶୁଣିଥିବା କଥା କିଏ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ
ଜଳାଏ ମନକୁ
ସ୍ମୃତି ତା’ର ନିଶିଦିନେ !

ପଦଟିଏ କଥା

ମନର ଭାବନା ରହିଥାଏ ମନେ ମନେ
ଓଠରୁ ଖସିଲେ
ଫେରେ ନାହିଁ ଆଉ ଦିନେ !

ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲିଯାଇପାରେ କେହି
ଶୁଣିଥିବା କଥା କିଏ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ
ଜଳାଏ ମନକୁ
ସ୍ମୃତି ତା’ର ନିଶିଦିନେ !

ପଦଟିଏ କଥା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ସବୁ ଆଶା
ପଦଟିଏ କଥା ଭରିଦିଏ ମନେ ନିଶା
କଥାର କୁହୁକ
କରେ ଯିଏ କହି ଜାଣେ !

କଥା ପଦଟିଏ ମଳୟ ମହକଭରା
ପଦିଏ କଥା ବି ବଇଶାଖୀ ଟାଣ ଖରା
ମନ ହଜିଯାଏ
କଥାର କୁହୁକ ବନେ !

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top