କବିତା

ପ୍ରିୟାର ଚିଠି

Prasanta Kumar Nath's odia poem Priyara Chithi

କେମିତି ଦେଖିବି ବଧୂବେଶ ତାର
କେମିତି ଏମନ ସହିବ
ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଅବୁଝା ମନକୁ
ମନଟାକି ସତେ ବୁଝିବ ।

ପ୍ରିୟାର ଚିଠି

ମୋ ପ୍ରିୟାର ଚିଠିପାଇଛି ଆଜି ମୁଁ
ବାହଘର ତାର ଲେଖିଛି
ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇକେମିତି ଯିବି ମୁଁ
ସେହି କଥା ଖାଲି ଭାବୁଛି ।

କେମିତି ଦେଖିବିବଧୂବେଶ ତାର
କେମିତି ଏମନ ସହିବ
ଯେତେ ବୁଝେଇଲେଅବୁଝା ମନକୁ
ମନଟାକି ସତେ ବୁଝିବ ।

କି ଉପହାରଅବା ଦେବି ପ୍ରିୟାକୁ
ଦେଖିକି ତା କନିଆଁ ବେଶ
ଆଖିର ଲୁହକୁଓଠରେ ଚାପି ମୁଁ
କେମିତିଗୋ ହସିବି ହସ ।

ଚିଠିରେ ଦେଇଛିରାଣ ଯେ ତାହାର
ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଛି
ଶେଷଥର ସିଏଦେଖିବ ବୋଲିକି
ମନ ତାର ପରା ଚାହିଁଛି ।

କନିଆଁ ବେଶରେଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ
ଆଖିରୁ ମୋ ଲୁହ ଝରିବ
ମଥାର ଚନ୍ଦନହାତର ମେହେନ୍ଦୀ
ମୋପାଇଁ ବଜର ପଡିବ ।

କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବିରାଣ ମୁଁ ତାହାର
ସେକଥା ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି
ଶେଷ ଦେଖା ପାଇଁରାଣ ଖାଇ ସିଏ
ଅନୁରୋଧ ପରା କରିଛି ।

ଆଖିର ଲୁହକୁଓଠରେ ପିଇ ମୁଁ
ଯିବି ବୋଲି ମାନେ ଭାବିଛି
ସିଏ ସିନା ହେବଆଉ କାହାର ଯେ
ମୁ ଯେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top