କବିତା

ଶିହରିତ ହୃଦୟ

Ashok Biswal's odia poem Mana Aakaashara Jahna

ପ୍ରିୟା ମୋର
ତୁମର ବାହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି
ଅଧର ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି
ତୁମ ଓଠର ମଧୁରେ
ନିଜକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ
ମଧୁପାନ କରି ଚାଲୁଥାଏ ।

ଶିହରିତ ହୃଦୟ

ଆସୁନି ନିଦ ଆଖିକୁ ତୁମର
ଆସୁନି ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ତ ଟିକିଏ
ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛ
ତୁମର ସୁନ୍ଦର ନରମ ଶରୀର
ଛୁଉଁଥିବ ମୋତେ
ତୁମ ଦେହରେ ଏତେ ଶିହରଣ
ରୋମାଞ୍ଚ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ
ପର୍ବତରୁ ବଡ ।

ପ୍ରିୟା ମୋର
ତୁମର ବାହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି
ଅଧର ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି
ତୁମ ଓଠର ମଧୁରେ
ନିଜକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ
ମଧୁପାନ କରି ଚାଲୁଥାଏ ।

ତୁମର ନରମ ଅଧର
ମନକୁ ଧରିକି ରଖିଛି
ରୋମାଞ୍ଚ ଭରି ତ ରହିଛି
ନିଜକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ
ତୁମ ଓଠ ପରଶରେ ।

ତୁମର ନରମ ବାହୁ
ଆଲିଙ୍ଗନ ମୋତେ କରୁଥାଏ
ମିଶିଯାଅ ତୁମେ ମୋର ଦେହରେ
ଏକ ଲତା ଭଳି
ତୁମ ରୋମାଞ୍ଚକୁ
ଚୋରାଇ ମୁଁ ନିଏ ।

(ଷଷ୍ଠ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ତରୂଣ ଜୀବନର ଭାବନା ଏ କବିତାମାନଙ୍କରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଅରୂଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାୱାଙ୍ଗ ଅଂଚଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଦଲାଇଲାମା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତରୁଣ ବୟସରେ ସେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । )

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top