କବିତା

ତୁମେ ହିଁ କେବଳ

Bibhuprasad Parida's odia poem Tume Hin Kebala

ମା
ତୁମେ ହିଁ
ପରିଚୟ ଦେଇପାର
ପିତା ପରିଜନ ସମାଜ ଈଶ୍ୱର

ତୁମେ ହିଁ କେବଳ

ମା
ତୁମେ ହିଁ
କେବଳ ପାରିବ
ଏ ଅନ୍ଧାର କୁ ଦୂର କରିଦେଇ
ତୁମେହିଁ ପାରିବ, ବିଶ୍ଵ ବଦଳେଇ
ମା
ତୁମେ ହିଁ
ପରିଚୟ ଦେଇପାର
ପିତା ପରିଜନ ସମାଜ ଈଶ୍ୱର
ଅଜଣା ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଆପଣାର ।।

ମା
ତୁମେ ଚାହିଁଲେ
ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ
ଜନ୍ମ ନେବ ଶିଶୁ କନ୍ୟା, ସାଜିବ ଦୁହିତା
ହୋଇପାରେ ସେ ଗାର୍ଗୀ, ଲୋପମୁଦ୍ରା,ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟିନା, କଳ୍ପନା ଗଗନ ସମ୍ଭୁତା ।।।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top