ବ୍ୟଙ୍ଗକବିତା

ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ

Pujarini Das's odia satire poem E Sabhya Samaajare Aame Asabhya Loka

କଥାରେ ଆମର ନାହିଁ କମା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍
ପରନ୍ତୁ ଆଶାକରୁ ଲେଖାରେ ସଂଦ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ [୪]

ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ

ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ
ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ [୧]

ଭାଷଣ-ପ୍ରବଚନରେ ଥାଏ ସତ୍ୟ କହିବାର ମହତ୍ୱ
କର୍ମ ଭୂମିରେ ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍‌ ତାର ବିପରୀତ [୨]

ଶୁଣିଛୁ ପଢିଛୁ ରାମାୟଣ-ଗୀତା ଭାଗବତ
ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ହେଲେ ନଥାଏ ତାର ଟିକେ ପ୍ରଭୂତ୍ୱ [୩]

କଥାରେ ଆମର ନାହିଁ କମା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍
ପରନ୍ତୁ ଆଶାକରୁ ଲେଖାରେ ସଂଦ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ [୪]

ତର୍କ ବିତର୍କରେ ସବୁଠୁଁ ଆଗରେ ଥାଉ
ହେଲେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛେଇ ଯାଉ [୫]

ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଛୁଁ ଆମେ ଭଲମନ୍ଦର ଅନ୍ତର
ତଥାପି କରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟଭିଚାର [୬]

ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର
କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମର ସବୁଠୁଁ ଭୟଙ୍କର [୭]

ଖୋଜିବୁଲୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ସୁନ୍ଦର-ସମୃଦ୍ଧି ସମାଜ
ଭୂଲିଯାଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ [୮]

ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top