କବିତା

ତମ ହସ

Madhaba Chandra Jena's odia poem Tama Hasa

ତମ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ସାତହାତେ
ପଛକୁ ଠେଲି ଦେବା
ତମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଆଉ
ମୋର ଏକ ଅହଂକାର ।

ତମ ହସ

ଅଶ୍ୱନଦୀରୁ ଯମୁନା,
ଯମୁନାରୁ ଗଙ୍ଗା
ଭାସି ଭାସି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ
ଖୁବ୍ ହସିଲ ତମେ ଆଉ
ପାର ହେଲି ମୁଁ ଏକା ଏକା
ଅନେକ ଅନ୍ଧାର ।

ତମ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ସାତହାତେ
ପଛକୁ ଠେଲି ଦେବା
ତମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଆଉ
ମୋର ଏକ ଅହଂକାର ।

ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ତମର ଏକ ହସ
ଏମିତିକି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବି ।

ତମ ହସରେ ମୁଁ ବିମୁଗ୍ଧ ନୁହେଁ ସତ
ତଥାପି ଏ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
ଅସ୍ତହେବା ପରେ ବି
ତମ ହସ ବଞ୍ଚି ରହୁ
ତମ ହସ କାଳଜୟୀ ହେଉ ।

2 Comments

2 Comments

  1. shyam shriya

    July 16, 2017 at 10:20 pm

    Nice poem, high quality of contemporary

  2. Bigyan

    July 16, 2017 at 10:22 pm

    outstanding poem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top