କବିତା

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ମୋ’ର

Prasanta Kumar Behera's odia poem Chandramukhi Mora

ପଲକ ନପଡୁ
ତମ ହରିଣୀ ନୟନେ
ଚାହାଣି
ମଦନ ଶର

ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧ ନାହିଁ
ତମ କୃଷ୍ଣ କେଶ
ଚୁମ୍ବୁଥାଉ
ତମ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ

ଚୂର୍ଣ କୁନ୍ତଳ ତମ
ହୀରକ କପୋଳ ତଟେ
ବିଞ୍ଚୁ
ରତିରସ ସୁଖ

ପଲକ ନପଡୁ
ତମ ହରିଣୀ ନୟନେ
ଚାହାଣି
ମଦନ ଶର

ମୋ ହୃଦୟ ବିଦ୍ଧ
ସେ ଅପାଙ୍ଗ ଶିଖାରେ
ମୁଁ ପତଙ୍ଗ
ପ୍ରେମ ଅଗ୍ନିର

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top