କବିତା

ହିସାବ

Jachindra Kumar Rout's odia poem Hisaab

ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ
ଆମ୍ୱତୋଟାରେ
ବାକିତକ ଜେଜେମା’ ପଣତରେ

ହିସାବ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ
କ’ଣ ରହିଲା ନିଜପାଖେ
ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ।

ପିଲାଦିନ ସମ୍ପି ଦେଲେ
ସୁନେଲି ସକାଳକୁ
ପାଠଶାଳାରେ ପିଠେଇ ଦେଲେ
ସବୁ ଚଗଲାମି, ଅବଧାନଙ୍କ ବେତମାଡ଼
ଦରପଢ଼ା ଫାଜିଲାମି
ଖଡ଼ି ଗୋଟାଳିକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବସ୍ତାନିରେ
ଓହଳେଇ ଦେଲେ ପାଠ
ଦାନ୍ତିଆ କାନ୍ଧରେ ।
ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ
ଆମ୍ୱତୋଟାରେ
ବାକିତକ ଜେଜେମା’ ପଣତରେ

ଗୋରୁ ଗାଈପରି ଖଟଣି
ଗଧପରି ଜୀଇବା ସମୟକୁ ଉଝେଇ ଦେଲେ
ଧୁ’ – ଧୁ’ – ଖରାବେଳକୁ ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷକରି ଶୁଝିଦେଲେ
ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଋଣ
କେଇମାଣ ଜମିକୁ ନେଇଗଲା
ରେଳବାଇ ।
ବାଡ଼ି ଗୁବାରେ ଗୁବାଏ ବାରି
ବସିଗଲା ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍
ବାରଣ୍ଡାରେ ନିଃସ୍ୱ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଜେଜେ
ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଚି
ସରକାର ଟେକି ଦେବେ
ବିଲବାଡ଼ି ବାଇଶ ପାହାଚ, ବଡ଼ ବଡୁଆ
ବିଦେଶୀ ହାତରେ, ଜେଜେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ
ହୋ’ ନାତିମାନେ,
ହୋ’ ଅଣପୁରୁଷାମାନେ
ଆସ ବୁଣିଦେବା ଜେନେଟିକ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼ ମଞ୍ଜି
ଆମ ଝିଅବୋହୂଙ୍କ ଜରାୟୁରେ !

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top