କବିତା

ସମୟର ହାତ

Prafulla Kumar Tripathy's odia poem Samayara Haata

ସମୟ କହୁଛି କାଲି ବାଜି ବାଜିପାରେ
ମୋ’ ମରଣ ସାହାନଇ
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟା କହୁଛି ତୁମକୁ
ଆସିବ ଆସିବ ବେଳ ଥାଇଁ ।।

ସମୟର ହାତ

ସମୟ କହୁଛି କାଲି ବାଜି ବାଜିପାରେ
ମୋ’ ମରଣ ସାହାନଇ
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟା କହୁଛି ତୁମକୁ
ଆସିବ ଆସିବ ବେଳ ଥାଇଁ ।।

ଭରସା ପାଉନି ସମୟ ଉପରେ
କେବେ ରାଗ ଶୁଝିଦେବ
ମନ କଥା ସବୁ କହିବା ଆଗରୁ
ମୋ’ ଓଠକୁ ଚାପିଦେବ
ସବୁ କଥା ତୁମ
ପଛକୁ ରଖିବ
ମୋ’କଥାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ।।

ମୋ’ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖିବନି ଆଉ
ଆଖିରେ ସେ ଆଖି ଲୁହ
ହୁଏ ତ ସେ ଆଖି ମୁଦି ଥାଇ ପାରେ
ପିଇ ପିଇ ତୁମ ସ୍ନେହ
ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି
ବିଚାର ନ କରି
ରୋଇ ଦେବ ଶିତଲାଇ ।।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top