କବିତା

ତୁମେ କଣ ପାରିବ?

Saswati Pati's odia poem Tume Kana Paariba ?

ତୁମେ କଣ ଉଷୁମ ତାତିର ଛୁଆଁ ଦେଇପାରିବ
ପ୍ରୀତିର ଚିଙ୍ଗାରୀଟିଏ ହେଇ,

ତୁମେ କଣ ପାରିବ?

ତୁମେ କଣ କେବେ ମୋତେ ଚାହିଁପାରିବ ମୋ ପରି ??
କେବେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ ହୃଦୟ ଭରି?
ମୋତେ ନିଜର କରିପାରିବ , ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଡେଇଁ ?
ତୁମେ କଣ ପାରିବ , ପ୍ରେମର ଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ?
ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ବିଭୋର୍ ହୁଏ।

ମୁଁ ତୁମ ଝରୁଥିବା ହସରେ ମତୁଆଲା ହୁଏ ।

ହାଲକା ନିଦେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖେ
ତୁମ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମୋ ମନ ଫରୁଆରେ ସାଇତି ରଖେ
ତୁମେ କଣ କେବେ ମୋତେ ଚାହିଁପାରିବ ମୋ ପରି ??

କେବେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ ହୃଦୟ ଭରି?

ତୁମେ କଣ ପାରିବ ମୋ ମନର ନୀରବ ପରିଭାଷା ବୁଝି
ତୁମେ କଣ ପାଇପାରିବ ମୋ ମନ ରାଇଜର ବାଟକୁ ଖୋଜି
ଆଉ କଣ କେବେ ଆସିବ,ସେଇ ମନ ରାଇଜକୁ ରାଜକୁମାରଟିଏ ସାଜି ?

ତୁମମୟ ଜୀବନକୁ ମୋର ଆଉ କାହାର ଆଗମନ ନିଷିଦ୍ଧ,
ରାଜି ମୁଁ, ହେବାକୁ ତୁମ ପ୍ରେମ କୋଠରୀରେ ଆବଦ୍ଧ ।

ତୁମେ କଣ କେବେ ମୋତେ ଚାହିଁପାରିବ ମୋ ପରି ??
କେବେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ ହୃଦୟ ଭରି?

ତୁମେ କଣ ଉଷୁମ ତାତିର ଛୁଆଁ ଦେଇପାରିବ
ପ୍ରୀତିର ଚିଙ୍ଗାରୀଟିଏ ହେଇ,
ଆଉ କଣ ମୋ ସହ ଉଡ଼ିଯାଇପାରିବ,
ନୀଳ ଆକାଶର ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁ,
ମୁଁ ତୁମ ଆସିବାର ସୂଚନା ତୁମ ପାଦ ଶବ୍ଦରୁ ବାରିନିଏ
ଆଉ ଲାଜର କଜଳରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଭରିଦିଏ।

ବିନା ନିଦରେ ମୁଁ ତୁମ ଭାବନାରେ ଭିଜେ,
ଆଉ ନିଦଭରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜେ
ତୁମେ କଣ କେବେ ମୋତେ ଚାହିଁପାରିବ ମୋ ପରି ??

କେବେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ ହୃଦୟ ଭରି?

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top